Over PTD

Precision Touch Design  Precision Touch Design

Optimaliseer de aanslag en klank van uw vleugel.

Steinway PTDPrecision Touch Design (PTD) is een innovatieve techniek, waarmee aanslag en klank van uw vleugel geoptimaliseerd kunnen worden.PTD biedt een oplossing voor een te zware of te lichte aanslag en voor een ongelijkmatige touché.Wanneer mechaniekonderdelen zoals bijvoorbeeld hamerkoppen vervangen moeten worden kan met gebruikmaking van PTD het touché gehandhaafd òf juist verbeterd worden.Voor pianisten die vanwege fysieke belemmeringen een lichte aanslag prefereren biedt PTD een uitkomst.PTD is ontwikkeld door David Stanwood en is in Amerika al sinds de 90-er jaren bekend onder pianisten en pianovakmensen. Voor meer informatie zie ook: www.Stanwoodpiano.com.

De PTD Academy Europe leidt pianotechnici op om het touché van vleugels te analyseren en om PTD te installeren in vleugels. De Academy is in 2008 opgericht en is in 2010 gestart met opleidingen.

Pianotechnici die bij de PTDAE een opleiding gevolgd hebben kunnen zich bij ons aansluiten en mogen dan één van bovengenoemde titels voeren. Aangesloten technici worden door ons voortdurend bijgeschoold en op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en technieken met betrekking tot PTD. Aan de kwaliteit van het door hen geleverde werk worden hoge eisen gesteld.

Wilt u meer weten, lees hieronder verder òf neem u dan contact met ons op.

Precision Touch Design (PTD) is een innovatieve techniek, waarmee aanslag en toon van uw vleugel kunnen worden geoptimaliseerd.

Iedere vleugel heeft een mechaniek dat bestaat uit houten, metalen en vilten onderdelen. Onderdelen die onderling van gewicht verschillen, wanneer ze worden gewogen op een weegschaal. Grafisch in kaart gebracht, krijgen de gewichtsverschillen betekenis, want je ziet precies waarom een vleugel in bepaalde gebieden anders klinkt dan in andere. Als voorbeeld tonen we een grafiek waarin het slaggewicht (steel en hamer) staat weergegeven van een willekeurige vleugel. De vierkantjes vertegenwoordigen het gewicht van de 88 hamers en stelen. Direct valt op dat het gewicht niet gelijkmatig afloopt van noot 1 t/m 88 en dat er ook onderling gewichtverschil bestaat. Dit heeft voor het klankidioom van het instrument betekenis en evenzeer voor de pianist die dit instrument bespeelt. Bepaalde gebieden en tonen dienen harder te worden aangeslagen dan andere en er zijn verschillen in touché.

Tevens speelt een andere “grootheid” een belangrijke rol in hoe een vleugel “aanvoelt” tijdens het spelen. Ieder mechaniek heeft namelijk een zogenaamde overbrengingsverhouding van toets naar hamer. De piano-industrie heeft nooit onderling afspraken gemaakt over een gemiddelde overbrengingsverhouding.

“Wanneer je de toets indrukt en de hamer gaat omhoog, is het toch goed?”

Jawel, maar afhankelijk van de aanwezige overbrengingsverhouding speelt een vleugel licht, gemiddeld of zwaar en alles er tussenin.

Dus er bestaan geen gemiddelden? Er bestaat geen vast kader?

Nee, wij hebben dat in ieder geval niet ontdekt. Het enige dat wij hebben kunnen vinden is een gemiddeld neergewicht van de toetsen van 50 gram. Maar helaas zegt dat lang niet alles over hoe een vleugel “aanvoelt” tijdens het spelen.

De afgelopen decennia heeft de Amerikaan David Stanwood de moeite genomen alles in kaart te brengen van hoe vleugelmechanieken presteren in relatie tot “gewicht”. Gewicht dient daarbij als uitgangspunt om het vleugel mechaniek te optimaliseren.

En wat blijkt: Er valt heel wat te verbeteren en te optimaliseren.

ptd1De PTD methode begint met een gewicht analyse van losse componenten van het mechaniek. In verschillende grafieken kunnen wij precies zien hoe het is gesteld met:

 • De overbrengingsverhouding van het mechaniek
 • De onregelmatigheid van het slag gewicht
 • De onregelmatigheid van het balansgewicht
 • De onregelmatigheid van de klavier-uitloding van de toetsen

 

Vervolgens worden de gegevens bewerkt tot een evenwichtiger geheel en kan het gewicht van losse componenten eenvoudig worden aangepast.

Met behulp van PTD kan met alles rekening worden gehouden: De fysieke mogelijkheden van de pianist, de mogelijkheden van het instrument en de ruimte waarin het instrument staat. Het eindresultaat is een evenwichtiger instrument voor zowel de pianist als de luisteraar.

In welke gevallen is de toepassing van PTD aan te bevelen?

 • Bij het vervangen van hamerkoppen;
 • Als de aanslag te licht of te zwaar is;
 • Als de toon verbeterd kan worden door het gewicht van de hamerkoppen aan te passen;
 • Voor een gelijkmatiger touché.

De mogelijkheden van Precision Touch Design:

 • Een snelle analyse van de werking van een mechaniek door het meten van frictie- en gewichtsgerelateerde gegevens;
 • Het gemiddelde gewicht van de hamerkoppen en de overbrengingsverhouding van het mechaniek kunnen op elkaar afgestemd worden.
 • Het touché kan verbeterd worden door het kalibreren van het gewicht van de hamerkoppen en van de toetsen.
 • De toon kan beïnvloed worden door het gewicht van de hamerkoppen aan te passenElk slecht spelend mechaniek kan zo veranderd worden in een heerlijk instrument.